Firemannsbustad på Høgenausen

Firemannsbustad på høgenausen på Sandane under oppføring, meir info kjem seinare.