Har du lånt utstyr med oss?

Dei siste 40 år har vi lånt ut ein del utstyr, ikkje alt er levert tilbake. Så har du utstyr som du har lånt i overkant lenge, hadde vi satt pris på om det vart levert tilbake.

Dette gjelder spesielt stålrørsstøtter, forskalingsutstyr og stillas.

Det kan og være utstyr som vi har lagt igjen etter utført arbeid. I så fall er det fint om dykk tar kontakt, så kan vi komme å hente det.